Zaradne dzieciaki

dla kogo: dzieci w przedziale wiekowym 8 - 14 lat

Zajęcia składają się z dwóch części:

1. Zaradne dzieciaki: 

gry i zabawy rozwijające kompetencje personalne i społeczne - kształtowanie świadomości własnych emocji, nauka akceptowanych sposobów ich wyrażania, rozwiązywania problemów, nawiązywania nieagresywnych kontaktów z rówieśnikami, rozwijanie obrazu siebie i poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, profilaktyka przemocy

2. Projekt obywatelski:

działania praktyczne mające na celu rozwijanie rozumienia zasad funkcjonowania społeczności obywatelskiej: umiejętność tworzenia i respektowania reguł (w tym praw człowieka i dziecka), wyboru reprezentantów, działania instytucji demokratycznych, roli nowoczesnych mediów i technologii; uwieńczeniem tych działań będzie złożenie wniosku zagospodarowania wybranej przestrzeni miejsckiej do budżetu partycypacyjnego

Efekty:

zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych: rozumienie motywów własnego postępowania, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, eksperesja emocji w sposó akceptowalny społecznie, współpraca w grupie oraz rozumienia społeczeństwa obywatelskiego i korzystania z jego instytucji

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77