Rekrutacja

Zgodnie z terminarzem dostępnym dla rodziców w systemie rekrutacyjnym (www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl ), rekrutacja kandydatów  "na wolne miejsca" rozpoczyna się 1.09 o godz. 10:00.

Wniosek elektroniczny na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w OPP1 Jordanek, które dysponują wolnymi miejscami po zapisach na listę rezerwową podczas Dnia Otwartego (datę podamy na początku września) należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki.

  • Kandydaci, którzy w rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej założyli konto w systemie rekrutacji, w celu rejestracji wniosku na zajęcia w placówkach z wolnymi miejscami, korzystają z panelu "Zaloguj się" wprowadzając PESEL kandydata oraz hasło dostępowe do konta utworzone podczas wcześniejszej rejestracji wniosku.
  • Kandydaci nie posiadający konta w systemie w celu rejestracji wniosku w rekrutacji na wolne miejsca korzystają z panelu "Wprowadzanie formularza - Zarejestruj się

Prosimy o dokładne czytanie instrukcji na głównej stronie systemu rekrutacyjnego. W razie wątpliwości prosimy o telefon.

Dziś od godz. 12.00 mogą sprawdzać Państwo w systemie czy dziecko zakwalifikowało się bądź nie na zajęcia w przyszłym roku szkolnym 2020/2021.

Listy papierowe będą dostępne także w OPP1. Ze względu na ograniczenia sanitarne w naszej placówce zachęcamy Państwa do skorzystania z opcji w systemie rekrutacyjnym.

Od 15.05 godz.15:00 do 2.06  (do godz. 16:00 logowanie w systemie; do godz. 18:00 składanie wniosków) trwa nowy etap w e-Rekrutacji - Wnioski kandydatów na nowe zajęcia, gdzie rodzice zaznaczają odpowiednio wybrane przez siebie kryteria. Kryteria muszą być poświadczone podpisanymi dokumentami:

np. kopie dokumentów np. o niepełnosprawności kandydata/siostry/brata lub rodzica, odpisy od orzeczeń , oświadczenie o rozliczaniu pit 2019, ośw. o wielodzietności (3 dzieci i więcej), ośw. o udziale w podobnych zajęciach w tej samej placówce, o samotnym wychowywaniu dziecka i inne oświadczenia, wedle zaznaczonego kryterium w systemie. System na bieżąco informuje jakie dokumenty należy dostarczyć papierowo lub w formie podpisanego skanu.

Bez odpowiednich oświadczeń/orzeczeń wniosek jest niekompletny.

Forma składania dokumentów pozostaje ta sama do przy składaniu "deklaracji kontynuacji".

Wzory oświadczeń będą dostępne dla Państwa w systemie (lewe menu -> pliki do pobrania, instrukcja) Niemniej każde oświadczenie można napisać własnoręcznie lub na komputerze (z podpisem).

Zamieszczamy link, do naszego pliku pdf do wydruku, gdzie potrzebne oświadczenia są na jednej kartce: oświadczenia e-rekrutacja 2020/2021

W powyższym pliku nie ma oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz orzeczeń o niepełnosprawności kandydata/rodzeństwa/rodzica.

UWAGA REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych określonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  i Zarządzeniem dyrektora OPP1 Jordanek Nr 3/05/2020, z dnia 4 maja 2020 roku  proces rekrutacji elektronicznej na zajęcia w roku szkolnym 2020/21 zaczyna się w dniu 6 maja godz. 12:00 (dla uczestników zajęć, którzy deklarują chęć kontynuacji uczestnictwa w danych zajęciach w roku szkolnym 2020/21), a od 15 maja godz. 16:00 dla nowych kandydatów.

Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i wypełnieniu dokumentu, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie placówki. Z uwagi na ograniczenia spowodowane stanem epidemii istnieje możliwość przesłania skanu dokumentu opatrzonego podpisem składającego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgodnie z terminami w harmonogramie e-rekrutacji.

Dokumenty w wersji papierowej, na każdy z etapów można składać w placówce (od strony bramy wjazdowej, ul. Osowska), w zaklejonej podpisanej kopercie (imię nazwisko – kontynuacja lub nowy kandydat) po uprzednim umówieniu się telefonicznym po numerem telefonu: 22 610 67 77; zapisy telefoniczne na złożenie dokumentów tylko w godzinach 8 - 12 a doręczanie w wyznaczonej/ustalonej telefonicznie godzinie pomiędzy 8.00 - 19.15.

[godziny do wyboru: 8-8:15, 12-12:15, 16:45-17:00, 19-19:15]

O terminie badań uzdolnień kierunkowych na zajęcia wokalne, nowi kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie po wcześniejszym zapisaniu dziecka w e-systemie na zajęcia Pracowni Piosenki bądź Grupy wokalnej. Kontakt do Dyrygentki: 504-604-051 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poniżej zamieszczamy informację Biura Edukacji o rekrutacji:

"6 maja br. o godzinie 12.00 pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice kandydatów zainteresowanych kontynuacją będą mogli zarejestrować się w systemie. Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy przesłać / złożyć w placówce

15 maja br. o godzinie 15.00 rozpoczną się zapisy nowych kandydatów. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogramem rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2020/2021."

Link do informacji na edukacja.warszawa: rekrutacja placówki wychowania pozaszkolnego

Zamieszczamy informacje dotyczące harmonogramów oraz zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego: zasady postępowania rekrutacyjnego

2. Harmonogram rekrutacji: harmonogram rekrutacji

3. Liczebność grup, wiek uczestników, dodatkowe wymagania - załącznik nr 1

REKRUTACJA  na zajęcia dla przedszkolaków 2020/2021

Informujemy, że przyjmujemy pisemne/papierowe  zgłoszenia dzieci do grupy przedszkolnej, na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać ze strony internetowej (zakładka -> O NAS -> dokumenty do pobrania-> wniosek przedszkolaka) złożyć mailowo do końca maja 2020.

Adres mailowy do składania wniosków: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione w budynku OPP1 do 26.06.2020.

Rekrutacja dotyczy dzieci z roczników 2015, 2016 i 2017, warunkiem jest ukończenie 3 lat.

 

Wszystkich chętnych na zajęcia w naszej placówce zapraszamy na stronę elektronicznego systemu zapisu pod adresem:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

Rekrutacji elektronicznej nie podlegają zajęcia : 

- dla przedszkolaków (Klub Przedszkolaka)

- rytmika dla maluchów (prowadzone przez Fundację SZEPTEM)

- sportowe

- logopedyczne

Na zajęcia sportowe i klubowe obowiązują zapisy u wychowawcy i wypełnienie karty wychowanka OPP1, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz upoważnienie do odbioru dziecka.  

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77