Rekrutacja

W dniu 26.06 rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. W naszej placówce na wszystkie wolne miejsca zostały przyjęte dzieci w rekrutacji podstawowej. Na dzień dzisiejszy oznacza to brak wolnych miejsc.

Rodzice dzieci przyjętych na zajęcia  w roku szkolnym 2019/2020 mogą potwierdzać możliwość ich udziału we wrześniu, jeszcze przed dniem otwartym – telefonicznie bądź osobiście w placówce. Informacja o ewentualnie zwolnionych miejscach będzie znana w dniu otwartym. Terminy potwierdzania udziału w zajęciach oraz Dnia otwartego będą podana na początku września na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 jest dostępna u Dyrektorki OPP1.

Rekrutacja na zajęcia "Zaradne dzieciaki" odbywa się poza systemem elektronicznych zapisów do placówek oświatowych, przy pomocy papierowych "wniosków" dostępnych w placówce lub pod tym linkiem: wniosek o przyjęcia na zajęcia

Szczegółowe informacje o zajęciach w zakładce "Aktualności", link: http://www.opp1.waw.pl/aktualnosci/417-zaradne-dzieciaki-nabor-na-rok-szkolny-2019-2020

 

W profilu kandydata podczas rejestracji wniosku na nowe zajęcia, należy usunąć "do kosza" niepotwierdzone kontynuacje zajęć.

Bez usunięcia NIEPOTWIERDZONYCH KONTYNUACJI NIE MOŻNA WYBRAĆ W SYSTEMIE TYCH ZAJĘĆ JAKO NOWYCH.

Od 16 maja (godz. 16:00) do 3 czerwca (godz. 18:00) jest czas na rejestrację oraz składanie w placówce wydrukowanych wniosków w Rekrutacji Podstawowej, na nowy rok szkolny 2019/2020.

Do wniosku dołączają Państwo wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych oraz samorządowych, określonych w Prawie Oświatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz kryteriów organu prowadzącego Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 16.03.2017r. (paragraf 1 uchwała Nr XLV/1085/2017).

Wymagane dokumenty to oświadczenia bądź także kopie poświadczonych dokumentów np. orzeczeń, wyroków sądowych oraz aktów zgonu. 

Podczas wyboru kryteriów system rekrytacyjny informuje Państwa, jakie dokumenty należy donieść z wnioskiem do naszej placówki. 

Zamieszczamy informacje z Biura Edukacji dotyczące harmonogramów oraz zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

1. Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego: zapisy

2. Harmonogram rekrutacji: harmonogram rekrutacji podstawowej

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego: zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

Zarządzenie Dyrektor OPP1 Jordanek:

1. Zarządzenie nr 4/05/2019 w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Link do zasad rekrutacji do Klubu Przedszkolaka w OPP1 "Jordnek"

Link: Rekrutacja do Klubu Przedszkolaka 2019/2020

 

Poniżej link do harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkl. 2019/2020

Link: Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w szkołach 

Wszystkich chętnych na zajęcia w naszej placówce zapraszamy na stronę elektronicznego systemu zapisu pod adresem:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

Rekrutacji elektronicznej nie podlegają zajęcia : 

- dla przedszkolaków (Klub Przedszkolaka)

- rytmika dla maluchów (prowadzone przez Fundację SZEPTEM)

- sportowe

- logopedyczne

Na zajęcia sportowe i klubowe obowiązują zapisy u wychowawcy i wypełnienie karty wychowanka OPP1, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz upoważnienie do odbioru dziecka.  

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77