Aktualności

W zakładce "Rekrutacja" widnieją informacje dotyczące Elektronicznej rekrutacji na zajęcia w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Informujemy, iż lista dzieci przyjętych do Klubu Przedszkolaka, dostępna jest do wglądu w placówce (wydruk wisi na drzwiach do sekretariatu).

Można dowiadywać się także telefonicznie. 

W sobotę 12 maja, w godz. 12.00 – 16.00 zapraszamy opiekunów, dzieci i młodzież na III Giełdę Warszawskich Placówek Edukacji Pozaszkolnej.

 

 

W zakładce "REKRUTACJA" umieszczone zostały bieżące informacje dotyczące rekrutacji/zapisów na zajęcia w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz harmonogramem, udostępniomnym na stronie Biura Edukacji (linki w zakładce).

 

GRA TERENOWA W LESIE OLSZYNKA GROCHOWSKA

sobota 28.04.2018

Zbiórka o godz. 9:00

Powrót o godz. 12:00

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 9 r.ż.

Liczba miejsc ograniczona (4). Owpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 ZAPRASZAMY !

 

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77